Škola PUNa mogućnosti 5 - (2021./2022.)

U lipnju 2021. Grad Zadar, na Poziv UP.03.2.1.06. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV., koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., podnio je projektni prijedlog pod imenom „Škola PUNa mogućnosti 5“.

Za razliku od prijašnjeg projekta, ova prijava se odnosi na školsku godinu 2021./2022. Ukupna vrijednost projekta je 4.530.180,00 kuna dok bi ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosio 3.850.653,00 kuna. Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.

Povećanjem financijske omotnice, u školskoj godini 2021./2022., EU sredstvima će se financirati 100 pomoćnika u nastavi za 102 učenika, lutrijskim sredstvima državnog proračuna posredstvom Udruge pomoćnika u nastavi Zadar će se financirati 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika, dok će se proračunskim sredstvima Grada Zadra financirati 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika.

Cilj:
Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Ciljna skupina:
Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske programe u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Detaljnije o projektu


Više informacija o fondovima Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Izdvojene novosti