Djeca s teškoćama u razvoju u redovnom sustavu odgoja i obrazovanja

Inkluzija – proces kojim u isto okruženje stavljamo djecu iste kronološke dobi sa i bez posebnih potreba radi njihove zajedničke igre, druženja i učenja.

Inkluzija je proces učenja i odgajanja djece s posebnim potrebama zajedno s djecom koja nemaju takvih potreba. Tada ta djeca imaju jednake mogućnosti u razvoju svojih tjelesnih, emocionalnih, društvenih i drugih sposobnosti. Inkluzija omogućuje djeci s posebnim potrebama mogućnost za promatranje, imitiranje i doticaje s djecom koja su normalno razvijena.

Uključivanjem djece s posebnim potrebama u redovne skupine, njihovi se pojmovi proširuju. Socijalna integracija djece s posebnim potrebama i njihovih vršnjaka koji nemaju posebne potrebe daje mogućnost svoj djeci da uče, igraju se i žive zajedno, te da se razviju u osobe koje razumiju i poštuju jedni druge. Brojni istraživači vjeruju da su socijalne interakcije s vršnjacima osnova za razvoj i socijalizaciju djeteta. U najboljem slučaju, ti odnosi mogu doprinijeti najvišim postignućima djeteta te njegovom socijalnom i mentalnom razvoju.

Područja u kojima odnosi s vršnjacima imaju važan utjecaj

 • Razvoj socijalnih vrijednosti, stavova, pogleda na svijet i opće sposobnosti.
 • Predviđanje i utjecaj na buduće mentalno zdravlje djeteta. Djeca koja imaju slabe odnose s vršnjacima i ostaju socijalno izolirana, sklona su psihičkim problemima kad odrastu.
 • Podučavanje djece kako da ne budu socijalno izolirani. Grupa vršnjaka pruža okruženje u kojem se uče i vježbaju socijalne vještine.
 • Podučavanje djece kako da kontroliraju agresivno ponašanje. Nadvladavanje agresije u društvu sebi jednakih siguran je način da se nauče i vježbaju granice do kojih se smije ići.
 • Pomoć pri razvijanju spolnog identiteta. Dok je obitelj prva sudjeluje u tom procesu, vršnjaci ga proširuju i razvijaju.
 • Pomoć pri razvijanju širih pogleda na svijet i pomak od egocentrizma.
 • Utjecaj na obrazovno postignuće djeteta i njegove ciljeve za budućnost.

Koristi za dijete u inkluzivnom obrazovanju

 • Prilika za druženje s vršnjacima.
 • Uzori među vršnjacima za vještine i ponašanja.
 • Aktivnosti na razini dobi u područjima gdje ne zaostaje.
 • Veće samopoštovanje zbog boravka u redovnoj grupi.
 • Koristi za ostalu djecu u programu.
 • Prilike za učenje o razlikama.
 • Veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima.
 • Učenje novih socijalnih vještina interakcije s djecom različitih sposobnosti.
 • Razvijanje razumijevanja teškoća koje imaju djeca s posebnim potrebama.
 • Postaju osjetljivi prema potrebama drugih i bolje razumiju različitost.
 • Djeca spoznaju da pojedinac može prevladati svoje teškoće i tako postići uspjeh.
 • Priznavanje vlastitih sposobnosti, vještina.

Koristi za roditelje djeteta u inkluziji

 • Osjećaj da je njihovo dijete prihvaćeno.
 • Saznanje da njihovo dijete dobiva najviše prilika koliko je to moguće.
 • Prihvaćanje razlika.
 • Informacije o djetetu u usporedbi s drugom djecom.

Koristi za roditelje ostale djece u programu

 • Spoznaju individualne razlike među djecom i načine kako pojedine obitelji rade sa svojom djecom koja imaju posebne potrebe.
 • Otkrivaju nove puteve i načine za međusobnu pomoć.

Briga za dijete u inkluziji – odgojitelji

 • Profesionalni razvoj i učenje novih vještina.
 • Izazov, novi interes u radu.
 • Pružanje potrebne usluge.
 • Definiranje individualnih mogućnosti djece i specifičnih potreba učenja pojedine djece.
 • Povećanje sposobnosti za individualizirani rad.