Edukacija pomoćnika u nastavi

U Gradskoj knjižnici Zadar, Ogranak Arbanasi, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zadar započela je četverodnevna edukacija pomoćnika u nastavi. Edukacija je organizirana u okviru projekta Škola PUNa mogućnosti, a temelji se na dvadesetsatnom programu čiji je cilj uvesti pomoćnike u rad. Polaznicima edukacije, u petak, 6. studenoga 2015., bit će dodijeljena uvjerenja o završenom programu.