Edukacija za pomoćnike u nastavi u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zadar

Svi kandidati koji nemaju potrebnu edukaciju su pozvani na program edukacije u organizaciji Grada Zadra, krenuvši od 30. kolovoza 2021. godine, kako bi do početka nastave prošli 20-satnu edukaciju i bili spremni za zamjenu čim dođe do potrebe.