Objavljen javni poziv pomoćnicima u nastavi

Grad Zadar je objavio javni poziv za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra.

U okviru programa “Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama Grada Zadra raspisan je postupak za izbor 68 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji su na temelju Rješenja o primjerenom obliku školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama Grada Zadra. S ovim programom se krenulo prije sedam godina s 18 pomoćnika u nastavi, a potom je iz EU fondova za tri godine Grad dobio bespovratnih 6 milijuna kuna, dok maksimalan iznos kojega u naredne četiri godine može dobiti je 8 milijuna kuna. Od 68 pomoćnika, njih 51 financirancirat će se sredstvima EU, dok će sredstva za preostalih 17 osigurati Grad.

Za odabir pomoćnika u nastavi bit će zaduženo  Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavu kojeg čine 3 predstavnika stručnih službi (defektolog, logoped i pedagog), roditelj djece s teškoćama i predstavnik Grada Zadra.

Uvijeti koje kandidati trebaju ispunjavati su završena najmanje srednja stručna sprema i završena edukacija za obavljanje posla pomoćnika u nastavi (minimalno 20 sati) .

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • preslik osobne iskaznice
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • preslik potvrde/diplome o završenom stupnju obrazovanja
  • preslik potvrde/uvjerenja o završenoj edukaciji za obavljanje posla pomoćnika u nastavi

Više informacija uvjetima za prijavu i potrebnoj dokumentaciji pročitajte ovdje: Javni poziv PUN 1.8.2017.

Prijave se šalju do 16. kolovoza 2017. na adresu: 

Grad Zadar, UO za odgoj i školstvo,  Narodni trg1, s naznakom „za pomoćnika u nastavi“