Obavijest za roditelje - prijave na radionice

Poštovani roditelji, obavještavamo Vas kako su započele radionice podrške za roditelje učenika s teškoćama. Ukoliko se želite priključiti molimo izravno kontaktirajte voditeljice radionica:

gđa. Valentina Cindori, e-mail: valentina.cindori@hotmail.com

gđa. Ana Uranija, e-mail: anauranija@gmail.com

Grupe su otvorene još neko kraće vrijeme za popunjavanje (optimalan broj članova u grupama je do 8). Sljedeća radionica će se održati za blagdana, u ponedjeljak 15. siječnja 2018.g. u vremenu od 17.30 do 19.30 sati u prostorijama OŠ „Petar Preradović“ Zadar.