Odlukom o financiranju projektu "Škola puna mogućnosti" dodijeljeno 1,9 mil kuna

Projekt Škola puna mogućnosti financiran je iz sredstava Europskog socijalnog fonda u bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna, a finanicrat će se rad 43 osobna pomoćnika u nastavi, rad pomoćnika voditelja projekta, rad osoba koje će održati predavanja i edukaciju osobnih pomoćnika, tisak promidžbenih materijala kojima će se osigurati vidljivost projekta.

Provedba projekta započela je 1.kolovoza 2014. godine objavom Javnog poziva u svrhu zapošljavanja osobnih pomoćnika u  nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra, a trajat će do  31. srpnja 2015. godine.
Jedan od važnih preduvjeta održivosti projekta je uređen zakonodavni okvir za provođenje inkluzivnog obrazovanja uz angažman osobnih pomoćnika u nastavi. Institucionalna održivost projekta osigurat će se nastavkom rada Povjerensta za uvođenje osobnih pomoćnika u nastavu, koje će i nakon završetka projekta obavljati u projektu definirane aktivnosti.

Projekt je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju koju je 23. rujna 2014.g. donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.

Odluka_o_financiranju.pdf