Održano predavanje dr. sc. Matilde Karamatić Brčić

U Ogranku gradske knjižnice Arbanasi održano je predavanje dr. sc. Matilde Karamatić Brčić pod nazivom "Škola jednakih mogućnosti - uloga i položaj pomoćnika u nastavi u inkluzivnom okruženju". Organizator predavanja je Volonterski centar Zadar kao partner Gradu Zadru u okviru projekta Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika.

Ovo je prvo predavanje u nizu, od ukupna četiri, koja će Volonterski centar organizirati na temu inkluzivnog obrazovanja za širu javnost i krajnje korisnike koja će se zasnivati na terenskom istraživanju četiri stručnjaka odgojno-obrazovnog-rehabilitacijskog profila u sedam zadarskih osnovnih škola. Sadržaj predavanja bit će objavljen u brošuri. Današnje predavanje je zapravo prva terenska analiza. Cilj je da različitost među djecom postaje poticaj, a ne prepreka – naglasila je dr.sc. Karamatić Brčić.