Održano predavanje na temu „Zajedno učimo uspješnije – dobrobiti inkluzije“

U ogranku gradske knjižnice u Arbanasima održano je predavanje mag. ed. reh. Teute Radas Zajedno učimo uspješnije-dobrobiti inkluzije za sve sudionike odgojno-obrazovnog sustava. Teuta Radas radi kao edukator-rehabilitator u OŠ Voštarnica, a ovo predavanje je održano u sklopu projekta Škola puna mogućnosti, te je prvenstveno bilo namijenjeno pomoćnicima u nastavi i stručnim službama osnovnih škola u kojima se taj projekt provodi.

Pojam inkluzije osoba s invaliditetom se koristi u UN-ovoj konvenciji od 2006. godine, a zamišljen je kao pravo na ostvarivanje najboljeg interesa djeteta/osobe s invaliditetom, ne kao inkluzija zbog sebe same. Predavačica je istaknula kako inkluzija ne smije biti samo fizičko smještanje djece u redovni odgojno-obrazovni sustav, već je to prvenstveno promjena u načinu razmišljanja o različitostima. Za dobru inkluziju ključni su pomoćnici u nastavi, te su pokazani primjeri dobre prakse inkluzije i zapošljavanja pomoćnika u nastavi u Kanadi, od koje onda imaju koristi svi učenici u razredu, ne samo oni s poteškoćama.

Također, predstavljeni su i rezultati ankete provedene među pomoćnicima u nastavi angažiranima u školama na području Grada Zadra u okviru projekta Škola puna mogućnosti o njihovom viđenju tog posla. Iz ankete proizlazi da su uglavnom zadovoljni svojim poslom, da imaju dobru komunikaciju s učenicima kojima pomažu, a uglavnom i dosta zadovoljavajuću komunikaciju s nastavnicima. Segment na kojem treba još poraditi jest pobliže upoznavanje pomoćnika sa specifičnom teškoćom koju dodijeljeni mu učenik ima, kako bi pomoćnik mogao smanjiti nerazumijevanje okoline prema djetetu. Upravo iz takvih razloga su i organizirana ovakva predavanja i ankete među pomoćnicima u nastavi, da bi se kroz projekt postiglo maksimalne učinke inkluzije.