Održano predavanje Petre Božajić

U Gradskoj knjižnici Zadar, Ogranak Arbanasi održano je četvrto i posljednje predavanje u nizu u okviru projekta Škola puna mogućnosti na temu Prilagodba aktivnosti, prostora i pomagala u inkluzivnom školovanju . Predavanje je održala Petra Božajić, radna terapeutkinja. Tijekom  predavanja osvrnula se na promjene koje treba unijeti u okolinu, kao što je uklanjanje arhitektonskih barijera u školama, ali i u aktivnosti i nastavu koje treba individualno prilagoditi svakom djetetu prema njegovim potrebama kako bi inkluzija bila uspješna.

Inkluzivno školovanje nudi novi pristup školovanju te postavlja  zahtjeve prema sredini koja se treba mijenjati s obzirom na potrebe sve  djece uzimajući u obzir njihovu različitost. U procesu inkluzije, djeca s  teškoćama u razvoju suočena su sa različitim preprekama u školovanju  kao što su arhitektonska neprilagođenost škola (nedostatak dizala,  rampa, rukohvata, linija vodilja za slijepe, rasporeda stolova i stolica  u razredu koji otežava kretanje djece u kolicima i djece s tjelesnim  poteškoćama, prebučne ili nedovoljno osvijetljene učionice...); manjak  ili nepostojanje pomagala potrebnih za izvedbu određenih aktivnosti  (prilagođene olovke, prilagođena pomagala za djecu s oštećenjem vida ili  sluha, sjedalica i radni prostor prilagođeni individualnim potrebama  djeteta...); aktivnosti neprilagođene posebnim potrebama djeteta  (individualno neprilagođen nastavni materijal, radni materijali, pismeni  i usmeni ispiti, nastava tjelesnog odgoja, glazbene i likovne  kulture...); nerazumijevanja okoline te nedostatak stručnog kadra. 

Mijenjanjem konteksta okoline, korištenjem raznih pomagala u svrhu  poboljšane izvedbe aktivnosti, prilagodbom aktivnosti, informiranjem i  educiranjem stručnog kadra te naravno razvijanjem, obnavljanjem ili  održavanjem individualnih vještina djeteta, postiže se maksimalna razina  samostalnosti djeteta. Konačni cilj je što je moguće aktivnije i  neovisnije sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima primjerenim dobi, potrebama i željama te očekivanjima koje okolina postavlja. Postizanje  tog cilja rezultira povećanim samopoštovanjem i zadovoljstvom djeteta  što pozitivno djeluje na cjelokupnu zdravstvenu sliku i kvalitetu života.

Ovo je posljednje predavanje na temu inkluzivnog obrazovanja koje Volonterski centar Zadar organizira kao partner Gradu Zadru u okviru  projekta  Škola puna mogućnosti.