Popis odabranih kandidata za pomoćnike u nastavi za školsku godinu 2021./2022.

Popis odabranih kandidata za pomocnike u nastavi za skolsku 2021.-2022..pdf

Svi kandidati bez završene 20 - satne edukacije će se uputiti na Program edukacije pomoćnika u nastavi prije početka nastave.

Kandidati koji nisu odabrani, a prijavili su se na Javni poziv za pomoćnike u nastavi za školsku 2021./2022. godinu, mogu se uključiti u Program edukacije za pomoćnike u nastavi.