Program potpore logopeda u osnovnim školama Grada Zadra

Početkom školske 2016./2017. godine osnovne škole Grada Zadra su iskazale potrebe za dodatnom pomoći stručnog suradnika - logopeda za 238 djece koja imaju Rješenje o primjerenom obliku odgoja i obrazovanja te im je potrebna logopedska dijagnostika, tretman i praćenje zbog oštećenja jezično-govorno-glasovne komunikacije i specifičnih teškoća u učenju. 

Svoje posebne edukacijsko-rehabilitacijske potrebe svi učenici s navedenim teškoćama ne mogu ostvariti u školi s postojećim stručnim suradnicima te im je potrebno osigurati pomoć logopeda koji će im pružiti programsku i rehabilitacijsku potporu. S tom namjerom Grad Zadar kao osnivač osnovnoškolskih ustanova na svom području uvodi program potpore stručnim službama zapošljavanjem jednog logopeda. Grad i škole sporazumno su utvrdile da će pokrenuti postupak za zapošljavanje logopeda na određeno puno radno vrijeme.