Projektni prijedlog Škola PUNa mogućnosti⁴ odabran za financiranje

Sukladno Odluci o financiranju koju je 18. kolovoza 2017. godine donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, projektni prijedlog Škola PUNa mogućnosti prošao je zadnju fazu dodjele bespovratnih sredstava prije samog potpisivanja Ugovora ukupne vrijednosti 9.241,567,20 HRK.

Projekt će se financirati s bespovratnih 7.855,332,12 HRK iz Europskog socijalnog fonda, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 15%. 

Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2017. objavom Javnog poziva u svrhu zapošljavanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra, a trajat će do 31. srpnja 2021. godine. Unutar projekta zaposlit će se 51 pomoćnik u nastavi za 53 djece s teškoćama, dok će Grad Zadar iz svojeg proračuna financirati još 17 pomoćnika u nastavi za 20 učenika s teškoćama što ukupno čini 68 pomoćnika koji će biti zaposleni u gradskim školama.

Svrha ovog projekta je pružiti podršku uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Zadra tijekom četiri godine čime će se izravno doprinijeti povećanju njihove socijalne uključenosti i integracije u redovnom školovanju. Za vrijeme provedbe projekta planira se održati 120 radnih sastanaka sa supervizorima za podršku radu pomoćnika u nastavi kako bi se pružila što kvalitetnija usluga te 40 sastanaka grupa podrške za roditelje učenika s teškoćama.

Program pomoćnici u nastavi u gradskim osnovnim školama Grada Zadra provodi se još od 2010. godine zahvaljujući sredstvima iz gradskog proračuna, dok od 2014. godine Grad Zadar uspješešno prijavljuje i provodi projekte osiguravanja pomoćnika u nastavi sufinancirane bespovratnim sredstvima iz EU fondova. Kvaliteta projektne prijave, ali i dosadašnje provedbe projekta rezultat su timskog rada i planskog promišljanja svih dionika na projektu: Grada Zadra i osnovnih škola kojima je Grad osnivač što je naposljetku prepoznato i na višoj razini, obzirom je projektnom prijedlogu Odbor za odabir projekata, prema kriterijima i metodologiji dodijelio maksimalnih 100 bodova.