Radionice 'Podrška roditeljima učenika s teškoćama u razvoju'

U sklopu prve godine provedbe projekta ŠKOLA PUNa MOGUĆNOSTI⁴ održat će se 10 radionica 'Podrška roditeljima učenika s teškoćama u razvoju', kojima se naglašava važnost i uloga roditelja i skrbnika u procesu poticanja učenja kod školske djece s teškoćama u razvoju.

Voditelji radionica će biti stručnjaci iz područja edukacijske rehabilitacije i psihologije. Svrha ovih radionica je dodatna podrška i pomoć roditeljima kako bi se omogućilo kvalitetno i ravnopravno sudjelovanje svih dionika u odgojno-obrazovnom procesu i životu školskih zajednica te njihova međusobna suradnja u duhu projekta koji vjeruje da sva djeca zaslužuju jednake mogućnosti.

Stoga Vas, dragi roditelji, pozivamo na zajednička druženja kako biste razmijenili iskustva i korisne savjete jedni s drugima, stekli nova znanja i vještine te zadržali ili izgradili pozitivan stav fokusirajući se na interese i potencijal svoje djece.

Kako bi dobivali obavijesti o vremenu i mjestu održavanja radionica, molimo prijavite se na e-mail: odgojskolstvo.gradzadar@gmail.com, s naslovom 'prijava za radionice' te Vaše ime i prezime.