RANA INTERVENCIJA - Smjernice obiteljima djece s teškoćama u razvoju za ostvarivanje njihovih prava

U koncertnoj dvorani Kneževe palače u Zadru 25. travnja 2017. održana je završna konferencija projekta „Foster Children Rights“- promicanje prava male djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Tom prigodom predstavljene su sve provedene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta, među njima i „Smjernice obiteljima djece s teškoćama u razvoju za ostvarivanje njihovih prava“ kroz uspostavu sustava rane intervencije u djetinjstvu na području Zadarske županije koje su usvojili Zadarska županija te Gradovi Zadar, Biograd na Moru i Benkovac.

Smjernice daju informacije o pravima koje je moguće ostvariti u postojećem zakonodavnom obliku (zdravstvena i socijalna skrb, mirovinsko osiguranje, odgoj i obrazovanje) te podatke o institucijama i organizacijama civilnog društva na području Zadarske županije koji skrbe o djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Smjernice u elektroničkom obliku ažuriraju se sukladno zakonskim promjenama nastalim nakon tiskanog izdanja.

Više informacija o projektu Foster Children Rights možete pronaći ovdje: Društvo "Naša djeca" i Foster Children Rights.