ŠPM6 - Edukacija za pomoćnike u nastavi u OŠ Stanovi 29.8.2022.-2.9.2022.

EDUKACIJA POMOĆNIKA U NASTAVI 

GRAD ZADAR, UO ZA ŠKOLSTVO 

Program edukacije 

29. kolovoza do 2. rujna 2022. g.

 

Ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. godine    

8:00 – 8:30 Predstavljanje, upoznavanje s programom rada.

8:30 – 9:30 Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje, Anita Petrić, defektolog-socijalni pedagog

9:30 – 10:30 Karakteristike učenika s teškoćama u razvoju – uvažavanje različitosti,                  Ingrid Veršić Miletić, prof. defektolog

10:30 -11:00 – stanka    

11:00 – 12:00 Specifičnosti u radu s učenikom s motoričkim oštećenjima,                                   Ingrid Veršić Miletić, prof. defektolog

12:00 – 13:00 Prepoznavanje i upravljanje emocijama, Nives Barešić, psiholog

 

  

Utorak,  30. kolovoza 2022. godine    

 

8:30 – 9:30 Komunikacijske vještine, Nada Meštrović, defektolog – socijalni pedagog

9:30 – 10:30 Komunikacijske vještine-praktični dio, Nada Meštrović, defektolog – socijalni pedagog

10:30 -11:00 – stanka

11:00 – 12:00 Specifičnosti u radu s hiperaktivnim učenikom – teškoće pažnje i koncentracije ADD/ADHD, Anita Petrić, defektolog – socijalni pedagog i  Nada Meštrović, defektolog – socijalni pedagog

12:00 – 13:00 Psihološke potrebe – motivacija – ponašanje, Jagoda Gauta, psiholog

 

  

 

Srijeda, 31. kolovoza 2022. godine    

8:30 – 9:30 Specifičnosti u radu s učenikom s teškoćama jezičnog razumijevanja i izražavanja,     mr. sc. Tamara Ciciliani, defektolog – logoped

9:30 – 10:30 Specifičnosti u radu s učenikom s teškoćama sluha – nagluhost  i gluhoća,                                mr. sc. Tamara Ciciliani, defektolog – logoped

10:30 – 11:00– stanka

11:00– 12:00 Specifičnosti u radu s učenikom s usporenim kognitivnim razvojem,                       Ivana Masar, defektolog – rehabilitator                                                                                                                                       12:00– 13:00 Specifičnosti u radu s učenikom s pervazivnim razvojnim teškoćama,                   Ivana Masar, defektolog – rehabilitator

 

  

Četvrtak, 1. rujna  2022. godine    

8:30 – 10:00   Specifičnosti u radu s učenikom sa specifičnim  teškoćama čitanja i  pisanja,    Antonela Puharić Burčul, defektolog – logoped

10:00– 10:30 Učenje, percepcija djece s posebnim edukacijskim potrebama,                                     Ana Parać Burčul, defektolog – rehabilitator 

10:30 – 11:00– stanka

11:00– 12:00 Učenje, percepcija djece s posebnim edukacijskim potrebama,                                     Ana Parać Burčul, defektolog – rehabilitator 

12:00 – 13:00 - Socijalne vještine učenika, Vera Šušić, psiholog

 

  

Petak, 2. rujna 2022. godine   

 

8:30  – 9:30 Kronična neurološka bolest djece  - Epilepsija,                                                          mr.sc. Polona Bencun Gumzej, dr. med., specijalist školske medicine

9:30 – 10:30 Senzorna integracija, Jadranka Bubić, defektolog rehabilitator, specijalist senzorni terapeut  

10:30 – 11:00– stanka

11:00– 12:00 Prava djece, Dijana Miočić, defektolog – rehabilitator, specijalist rane intervencije

12:00– 13:00 Suradnja pomoćnika u nastavi s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima, Nada Meštrović, defektolog – socijalni pedagog

Završni krug  (…)

  

NAPOMENA:

Predavanja-radionice održavat će se u OŠ Stanovi  - Ulica Rine Aras 3, 23 000 Zadar