Članovi projektnog tima

Voditeljica projekta:

Martina Vuković, dipl. tur. komunikolog,
Viša stručna suradnica za školstvo u UO za odgoj i školstvo Grada Zadra
Adresa: Narodni trg 1, 23 000 Zadar
Tel: 023 208 068
E-mail:

Koordinatori:

Nada Meštrović, dipl. socijalni pedagog u OŠ Bartula Kašića
Tel: 023 321 397
E-mail:

Ingrid Veršić Miletić, prof. defektolog u OŠ Petra Preradovića
Tel: 023 301 912
E-mail:

Anita Petrić, dipl. socijalni pedagog u OŠ Stanovi
Tel: 023 300 262
E-mail:

Anica Ražnjević, prof. defektolog u OŠ Zadarski otoci
Tel: 023 328 038
E-mail:

Tajana Cvjetković, mag. logoped u OŠ Krune Krstića
Tel: 099 268 0591
E-mail:

Nina Glavan, dipl. socijalni pedagog (zamjena Antea Štajdohar mag. defektolog) u OŠ Šime Budinića
Tel: 099 806 9021
E-mail:

Antonela Puharić Burčul, prof. defektolog logoped u OŠ Šimuna Kožičića Benje
Tel: 023 331 420
E-mail:

Sarita Petani-Panza, prof. defektolog u OŠ Smiljevac
Tel: 023 241 347
E-mail:

Tina Perović, psiholog u OŠ Voštarnica
Tel: 023 337 049
E-mail: