Projekt Škola PUNa mogućnosti⁴ - Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u školama Grada Zadra sufinancirano je iz Europskog socijalnog fonda – OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 7.855,322,12 kuna, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 9.241,567,20 kuna. Obvezno sufinanciranje Grada Zadra iznosi 15 % od ukupne vrijednosti projekta.

Grad Zadar je odavno upoznat s problemima s kojima se susreću učenici s teškoćama i njihovim stalnim potrebama za pomoćnicima. Sukladno tome već dugi niz godina vodi brigu o zadovoljavanju tih potreba te održivosti provedbe programa osiguravanja pomoćnika u nastavi. Nakon tri uspješno provedena projekta financirana iz ESF-a ukupne vrijednosti preko šest milijuna kuna, 2017. godine krenulo se s provedbom projekta ŠKOLA PUNa MOGUĆNOSTI⁴ u trajanju od četiri godine što predstavlja poseban izazov svim partnerskim organizacijama. Za vrijeme trajanja projekta planira se uključiti minimalno 68 učenika s teškoćama u razvoju, sukladno ugovorenom proračunu projekta. Kako bi se zajamčila održivost programa osiguravanja pomoćnika u nastavi koji se sustavno gradi još od 2010. godine Grad Zadar je omogućio financiranje određenog broja dodatnih pomoćnika iz vlastitih sredstava.

Projekt realizira Grad Zadar u partnerstvu s osam osnovnih škola kojima je osnivač: OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Smiljevac, OŠ Bartula Kašića i OŠ Zadarski otoci. Razdoblje provedbe projekta je od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2021. te obuhvaća četiri školske godine.

Svrha ovog projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Zadra čime će se izravno doprinijeti povećanju njihove socijalne uključenosti i integracije u redovnom školovanju. Za vrijeme provedbe projekta održat će se 120 radnih sastanaka sa supervizorima za podršku radu pomoćnika u nastavi kako bi se pružila što kvalitetnija usluga te 40 sastanaka grupa podrške za roditelje učenika s teškoćama kako bi se omogućilo kvalitetno i ravnopravno sudjelovanje svih dionika u odgojno-obrazovnom procesu kao i njihova bolja suradnja.

Cilj:

  • Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Ciljna skupina:

  • Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske programe u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi.

Više informacija o fondovima Europske unije: www.strukturnifondovi.hr