Projekt „ŠkolaPUNa mogućnosti 3“ - Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim školama Grada Zadra sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda – OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Grad Zadar kao nositelj provodi projekt u partnerstvu s devet gradskih osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Krune Krstića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožićića Benje, OŠ Petra Preradovića, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica.

Program pomoćnika u nastavi (PUN) u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Zadar kontinuirano se provodi od travnja 2010. godine. Obrazovanje i briga o djeci s teškoćama u razvoju posljednjih godina uključuje opsežniju integraciju i inkluziju u redovni sustav školovanja. Provedba projekta „Škola PUNa mogućnosti 3“ započela je 1. kolovoza 2016., a trajat će do 31. srpnja 2017. godine. To je treća godina zaredom da Grad Zadar dobiva sredstva iz EU fondova za osiguravanje pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama. Ukupna vrijednost projekta je 2.089.158,90 kuna, dok bespovratna sredstva iznose 1.775.785,06 kuna. U sklopu projekta zaposleno je 45 pomoćnika u nastavi za 46 učenika s teškoćama u razvoju. Grad Zadar je preuzeo financiranje još 19 pomoćnika iz svojeg proračuna što ukupno čini 64 pomoćnika koji su zaposleni u gradskim školama u 2016./2017. šk. godini.

Svrha projekta je doprinijeti inkluziji učenika s teškoćama u redoviti obrazovni sustav kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u redovnom školovanju i zajedničkom životu u kojem pripadaju djeca različitih sposobnosti i potreba odnosno doprinijeti izuzetno važnoj socijalnoj uključenosti. Angažiranjem pomoćnika u nastavi omogućava im se ravnomjerno sudjelovanje u redovnom školovanju te izjednačavanje mogućnosti za postizanje uspjeha u svladavanju nastavnog sadržaja.

Ciljevi:

  • Osigurati kontinuiranu podršku učenicima s teškoćama u redovnom školovanju, čime će se doprinijeti njihovoj boljoj integraciji u redoviti obrazovni sustav osobito poboljšanju njihovih obrazovnih postignuća.
  • Podizanje razine svijesti ostalih učenika o jednakim pravima i mogućnostima učenika s teškoćama radi njihove uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja

Projektne aktivnosti su usmjerene na dvije ciljne skupine: učenike s teškoćama, koji se u redovnom školovanju susreću s različitim preprekama te nezaposlene osobe koje se zapošljavanju na određeno vrijeme za obavljanje posla pomoćnika u nastavi.

Aktivnosti:

  • Selekcija kandidata za pomoćnike u nastavi koje obavlja Povjerenstvo za uvođenje pomoćnika u nastavi imenovano od Grada Zadra, a čine ga predstavnici stručnih službi (defektolozi, logopedi, pedagozi),predstavnik Grada Zadra te predstavnik roditelja djece s teškoćama.
  • Edukacija 30 osoba koje će završiti program osposobljavanja za posao pomoćnika u nastavi.
  • Rad PUN srž je projektnih aktivnosti čime se učenicima s teškoćama osigurava kontinuirana podršku u redovnom školovanju. U sklopu programa rada i tjednog zaduženja pomoćnici u nastavi redovito održavaju sastanke s predstavnicima stručnih službi odnosno koordinatorima iz partnerskih škola projekta.
  • Promidžbene aktivnosti uključuju 18 edukativnih radionica, edukativnu slikovnicu namijenjenu učenicima nižih razreda, izradu internetske stranice projekta, te promotivne materijale.
  • Upravljanje projektom i administracija su aktivnosti koje provodi UO za odgoj i školstvo Grada Zadra.

Više informacija o fondovima Europske unije: www.strukturnifondovi.hr